Nadácia Allianz

Vybrané podporené projekty

Najsledovanejšie Najnovšie ABC Zoradenie podľa:  
19.12.2017
Hlavným cieľom projektu bolo zlepšiť dopravno-bezpečnostnú situáciu v obci Močenok prostredníctvom osvetlenia nového priechodu pre chodcov na ulici Sv. Gorazda medzi dvomi autobusovými výbočiskami. V rámci osvetlenia priechodu pre chodcov sa osadili osvetľovacie stožiare s výl...
30.11.2017
Cieľom projektu bolo rozšírenie cesty jestvujúceho dopravného ihriska, aby deťom bola umožnená jazda v oboch smeroch. Domaľoval sa prechod pre chodcov, vyznačil sa kruhový objazd a parkovacie miesta. Vďaka dobudovaniu ihriska môžu deti lepšie pochopiť princípy cestnej premávk...
30.11.2017
Projektu sa zúčastnili žiaci 8. ročníka, ktorí absolvovali exkurziu u hasičov, v autoškole, kurz prvej pomoci a jazdu zručnosti na dopravnom cvičisku. Vyskúšali si aj spôsob, akým v budúcnosti získajú svoje vodičské oprávnenie.
30.11.2017
Po uskutočnení revitalizácie dopravného ihriska v roku 2015 v areály materskej školy (nový betónový povrch, vodorovné značenie) sa predpokladalo dovybavenie dopravného ihriska zvislým dopravným značením, prenosným semaforom a detskými dopravnými prostriedkami. Dobudované dopr...
29.11.2017
ZŠ s MŠ vďaka dotácii mohla zakúpiť a namontovať preliezačky pre deti všetkých vekových kategórií. Preliezačky okamžite vzbudili veľký ohlas nielen u detí, ale aj rodičov. Deťom pribudol nový priestor na hry a zábavu v bezpečnom a priateľskom prostredí na školskom d...
23.11.2017
Hlavnou myšlienkou bolo vybudovanie dvoch stožiarov, ktoré by osvetlili priechod pre chodcov na  frekventovanom mieste, kedy najmä v jesenných a zimných mesiacoch je viditeľnosť chodcov veľmi znížená.
14.11.2017
Inštalované boli dva merače rýchlosti na vstupe do obce v smere od mesta Zlaté Moravce a obce Lovce. Uvedeným krokom obec pokryla vstupy do obce z hlavných smerov. Okamžite po nainštalovaní meračov prichádzali od občanov pozitívne ohlasy, ktoré vyzdvihovali predovšetkým myšli...
01.09.2017
Vďaka inštalácii dvoch meračov rýchlosti bola v obci Príbovce zvýšená bezpečnosť. Autá začali prakticky ihneď dodržiavať maximálnu povolenú rýchlosť.
20.01.2017
Obec Krivá má v súčasnosti veľký problém s vysokou intenzitou dopravy, nakoľko obec pretína cesta 1. triedy, ktorá je hlavným ťahom do Poľska. Obec Krivá chcela meračom rýchlosti upozorniť na vysokú rýchlosť prechádzajúcich áut a tým zvýšiť bezpečnosť občanov. ...
20.10.2016
Z grantu bolo zakúpené kamerové zariadenie, čím sa posilnila bezpečnosť v meste.
12345 ... | ďalšia strana na koniec