Nadácia Allianz

Vybrané podporené projekty

Najsledovanejšie Najnovšie ABC Zoradenie podľa:  
Finančné prostriedky boli poskytnuté na financovanie verejnoprospešného účelu, ktorým bola výstavba detského dopravného ihriska v obci Poltár. Cieľom je zvýšenie povedomia detí v dopravnej oblasti a prispieť tak k zníženiu nehodovosti na cestách.  &nb...
Finančné prostriedky boli poskytnuté na financovanie verejnoprospešného účelu, ktorým bolo zakúpenie a inštalácia merača rýchlosti v obci. Cieľom je zvýšenie dopravnej bezpečnosti v úsekoch, kde boli v minulosti časté dopravné nehody a prispieť tak k zvýšeniu bezpečnosti chod...
Finančné prostriedky boli poskytnuté na financovanie verejnoprospešného účelu, podporu Linky detskej istoty, ktorú prevádzkuje spoločnosť UNICEF. Cieľom projektu bolo pomáhať, tam kde je to potrebné.
Finančné prostriedky boli poskytnuté na financovanie verejnoprospešného účelu, ktorým je dobudovanie multifunkčného ihriska v spolupráci s Baseballovým klubom Fighting Flies. Projekt je momentálne v realizácii, ukončenie je plánované na apríl 2013.
Finančné prostriedky boli použité na financovanie verejnoprospešného účelu, ktorým je vybudovanie dopravného ihriska pri MŠ v obci Pucov. Deti tak majú možnosť sa nielen vzdelávať v dopravnej výchove, ale si aj v praxi osvojovať teoretické vedomosti a skúšať modelo...
Finančné prostriedky boli poukázané na verejnoprospešný účel - rekonštrukciu a dostavbu transplantačnej jednotky kostnej drene na Hematologickom a onkologickom oddelení II. detskej kliniky Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave, ktoré je jediným a jedin...
Občianske združenie Škôlkár použilo finančné prostriedky na financovanie verejnoprospešného účelu, ktorým je vybudovanie dopravného ihriska vo Vinosadoch. V prvej fáze projektu bolo potrebné upraviť terén, vybudovať cesty a chodníky. V ďalšej etape sa osadi...
Finančné prostriedky boli poukázané na financovanie verejnoprospešného účelu, ktorým bolo vybudovanie multifunkčného ihriska v obci Hronská Dúbrava. Cieľom projektu bolo vytvoriť bezpečné a moderné športovisko pre širokú verejnosť. Ihrisko bude k dispozícii deťom, m...
Finančné prostriedky boli poskytnuté na financovanie verejnoprospešného účelu, ktorým bolo zakúpenie a inštalácia merača rýchlosti v obci. Cieľom je zvýšenie dopravnej bezpečnosti v úsekoch, kde boli v minulosti časté dopravné nehody a prispieť tak k zvýšeniu ...
Mesto Vysoké Tatry použilo finančné prostriedky na opravu miestnej komunikácie Popradské Pleso zastávka TEŽ - Štrbské Pleso, ktorá bola poškodená zosuvom pôdy pri prívalových dažďoch a povodniach v roku 2010. Vďaka našej podpore sa podarilo zhotoviť nové pod...
12345 ... | ďalšia strana na koniec