Nadácia Allianz

Vybrané podporené projekty

Najsledovanejšie Najnovšie ABC Zoradenie podľa:  
23.06.2015
Cieľom projektu Sme skutočne v bezpečí? organizovaným združením Autisti - Agentúra špecializovaných služieb pre autistov a iné zdravotné postihnutia bolo pripraviť skupinu mladých ľudí s duševnou poruchou na samostatné fungovanie v meste tak, aby ich neohrozovala cestná ...
16.10.2014
MŠ Jilemnického v Spišskej Novej Vsi využili nákup detského edukačného softwéru na zvýšenie povedomia detí. Prostredníctvom aktivít sú deti účastníkmi cestnej premávky vo virtuálnej rovine, kde spoznávajú dopravné pravidlá a značky v hre na inter...
08.09.2014
Vďaka našej podpore bolo v obci Lokca a Konská zakúpený a nainštalovaný merač rýchlosti. Hlavných cieľom tohto projektu je zvýšenie bezpečnosti obyvateľov a všetkých účastníkov cestnej premávky.
21.08.2013
Finančné prostriedky boli poskytnuté na verejnoprospešný účel, akým je podpora a prevencia zdravia formou vzdelávania detí v oblasti dopravnej výchovy. Projekt je vo fáze realizácie.
10.01.2013
Finančné prostriedky boli poskytnuté na financovanie verejnoprospešného účelu, ktorým je dopravná výchova pri ZŠ Golianova v Banskej Bystrici. Projekt má za úlohu zvýšiť povedomie a informovanosť detí o cestnej premávke, momentálne je vo fáze realizácie, ukonče...
09.01.2013
Finančné prostriedky boli poskytnuté na financovanie verejnoprospešného účelu, ktorým je projekt Bezpečne na cestách na ZŠ s MŠ v Čereňanoch. Projekt má formou besied, edukatívnej výchovy a materiálneho zabezpečenia vytvoriť predmet o dopravnej výchove na ZŠ s MŠ a prispieť t...
21.12.2012
Finančné prostriedky boli poskytnuté na financovanie verejnoprospešného účelu, podporu 30. ročníka Benefičného koncertu Úsmev ako dar. Cieľom projektu bolo pomôcť a podporiť deti z detských domovov a ukazáť im tak, že aj oni majú šancu na lepší život.  
30.11.2011
Finančné prostriedky boli poskytnuté na financovanie verejnoprospešného účelu, ktorým bolo vybudovanie bezbariérovej rampy v blízkosti železničnej a autobusovej stanice v obci Margecany. Cieľom projektu bolo vytvoriť bezbariérový prístup k ceste, ktorá vedie k centru obc...
11.11.2011
Obec Babín použila poskytnuté finančné prostriedky na financovanie verejnoprospešného účelu, na nákup bezpečnostných prvkov, ako sú reflexné vesty a reflexné pásiky. Cieľom projektu bolo zvýšiť bezpečnosť chodcov a cyklistov a prispieť tak k zníž...
16.08.2011
Finančné prostriedky boli poukázané na financovanie verejnoprospešného účelu - vybudovanie priechodu pre chodcov so zníženou, alebo úplnou stratou videnia.  Vďaka zrealizovanému projektu sa zjednodušil prístup a zvýšila bezpečnosť klientov a zamestnancov Únie ne...
12345 ... | ďalšia strana na koniec