Nadácia Allianz

Vybrané podporené projekty

Najsledovanejšie Najnovšie ABC Zoradenie podľa:  
26.03.2014
Projekt MAŤO HOMOLA TOUR 2014 prebiehal vrámci mesiaca marec v hlavnom meste, podporený bol komunikáciou o bezpečnosti na cestách a hlavným prínosom tak bolo zvýšenie povedomia o bezpečnosti na ceste a dôležitosti prevencie, vrámci pretekov a rôznych súťaží. Pre ...
21.08.2013
Finančné prostriedky boli poskytnuté na verejnoprospešný účel, akým je podpora a prevencia zdravia formou vzdelávania detí v oblasti dopravnej výchovy. Projekt je vo fáze realizácie.
21.08.2013
Finančné prostriedky boli poskytnuté na verejnoprospešný účel, akým je podpora a prevencia zdravia a zlepšenie dopravnej situácie formou zakúpenia a inštalácie merača rýchlosti. Projekt je vo fáze realizácie. Ukončený bude v auguste 2013.  
22.07.2013
Finančné prostriedky boli poskytnuté na verejnoprospešný účel, akým je podpora a ochrana zdravia a vzdelávanie formou dopravnej výchovy v Obci Kružlová. Vďaka našej podpore si tak deti môžu osvojiť základy dopravnej výchovy a bezpečnosti na cestách. Projekt bol reali...
19.07.2013
Finančné prostriedky boli poskytnuté na verejnoprospešný účel, akým je podpora a ochrana zdravia a rozvoj športu formou príspevku na realizáciu dostavby športoviska, ktoré realizuje SŠI Spišské Vlachy. Projekt bol realizovaný a ukončený v mesiaci júl 2013.
16.07.2013
Finančné prostriedky boli poskytnuté na verejnoprospešný účel, akým je podpora a ochrana zdravia formou realizácie detského karate klubu, ktorú organizoval Monarch Karate Klub. Projekt bol realizovaný a ukončený v mesiaci júl 2013.
08.07.2013
Finančné prostriedky boli poskytnuté na verejnoprospešný účel, akým je podpora a prevencia zdravia formou zakúpenia a inštalácie kamerového systému v meste Tornaľa. Projekt bol realizovaný a ukončený v mesiaci júl 2013.  
18.06.2013
Finančné prostriedky boli poskytnuté na verejnoprospešný účel, akým je podpora a prevencia zdravia a zlepšenie dopravnej situácie formou zakúpenia a inštalácie merača rýchlosti. Projekt bol realizovaný a ukončený v mesiaci jún 2013.
14.06.2013
Finančné prostriedky boli poskytnuté na verejnoprospešný účel, akým bola realizácia projektu Naše mesto, ktorú zastrešovala Nadácia Pontis. Akcie sme sa zúčastnili už po niekoľký krát formou zapojenia dobrovoľníkov z radov našej spoločnosti a vďaka tomu sme tak mohli prispieť...
11.06.2013
Finančné prostriedky boli poskytnuté na verejnoprospešný účel, akým je podpora a prevencia zdravia a zlepšenie dopravnej situácie formou zakúpenia a inštalácie merača rýchlosti. Projekt bol realizovaný a ukončený v mesiaci jún 2013.  
na začiatok predchádzajúca strana  ... | 34567 ... | ďalšia strana na koniec