www.allianzsp.sk
Nadácia Allianz

Vybrané podporené projekty

Najsledovanejšie Najnovšie ABC Zoradenie podľa:  
11.11.2013
Zavedenie endoskopickej techniky prispelo k zvýšeniu bezpečnosti chirurgických výkonov, nižšiemu riziku komplikácií, skrátenie času hospitalizácie, prípadne presunutie výkonov do režimu jednodňovej chirurgie. Okrem zlepšených výsledkov chirurgických výkonov a bez...
21.08.2013
Finančné prostriedky boli poskytnuté na financovanie verejnoprospešného účelu, ktorým je podpora športových talentov v súťaži "Hľadáme mladé športové talenty" , ktorú organizuje Nadácia JOJ. Na projekte každoročne spolupracujú najväčšie osobnosti slovenského š...
21.08.2013
Finančné prostriedky boli poskytnuté na verejnoprospešný účel, akým je podpora a prevencia zdravia a zlepšenie dopravnej situácie formou zakúpenia a inštalácie merača rýchlosti. Projekt je vo fáze realizácie. Ukončený bude v auguste 2013.  
21.08.2013
Finančné prostriedky boli poskytnuté na verejnoprospešný účel, akým je podpora a ochrana zdravia formou príspevku pre Združenie pre rozvoj I. chirurgickej kliniky fakultnej nemocnice. Projekt je vo fáze realizácie, plánované ukončenie leto - jeseň 2013.
21.08.2013
Finančné prostriedky boli poskytnuté na verejnoprospešný účel, akým je podpora a prevencia zdravia formou vzdelávania detí v oblasti dopravnej výchovy. Projekt je vo fáze realizácie.
20.08.2013
Finančné prostriedky boli poskytnuté na verejnoprospešný účel, akým je ochrana a prevencia zdravia a vzdelávania formou dopravnej výchovy na ZŠ Nejedlého v Bratislave. Projekt je vo fáze realizácie, ukončený bude v auguste 2013.
25.07.2013
Finančné prostriedky boli poskytnuté na verejnoprospešný účel, akým je podpora a ochrana zdravia formou realizácia detského dopravného ihriska pri ZŠ a MŠ v Lakšárskej Novej Vsi. Projekt bol realizovaný a ukončený v mesiaci júl 2013. Viac
22.07.2013
Finančné prostriedky boli poskytnuté na verejnoprospešný účel, akým je podpora a ochrana zdravia a vzdelávanie formou dopravnej výchovy v Obci Kružlová. Vďaka našej podpore si tak deti môžu osvojiť základy dopravnej výchovy a bezpečnosti na cestách. Projekt bol reali...
19.07.2013
Finančné prostriedky boli poskytnuté na verejnoprospešný účel, akým je podpora a ochrana zdravia a rozvoj športu formou príspevku na realizáciu dostavby športoviska, ktoré realizuje SŠI Spišské Vlachy. Projekt bol realizovaný a ukončený v mesiaci júl 2013.
16.07.2013
Finančné prostriedky boli poskytnuté na verejnoprospešný účel, akým je podpora a ochrana zdravia formou realizácie detského karate klubu, ktorú organizoval Monarch Karate Klub. Projekt bol realizovaný a ukončený v mesiaci júl 2013.
na začiatok predchádzajúca strana  ... | 34567 ... | ďalšia strana na koniec