Nadácia Allianz

Vybrané podporené projekty

Najsledovanejšie Najnovšie ABC Zoradenie podľa:  
04.02.2015
Práce na dopravnom ihrisku sa mohli začať vďaka finančnej podpore Nadácie Allianz. Veľká trávnatá plocha sa zmenila na pekné dopravné ihrisko, ktoré účelne slúži na dopravnú výchovu a vzdelávanie detí. Na projekte sa podieľali aj rodičia. Zúčastnili sa prípravných prác, š...
28.01.2015
Z príspevku nadácie bolo zakúpené materiálne vybavenie a pomôcky potrebné na prípravu detí na samostatný a zodpovedný pohyb v cestnej premávke: farby na asfalt, kolobežky, náučné hry s dopravnou tematikou, reflexné vesty. Cieľom projektu bola prevencia nehodovosti detí prostre...
29.12.2014
Projekt prispel k celkovej rekonštrukcii priestorov Detskej kliniky anesteziológie a intezívnej medicíny DFNsP v Bratislave. Podarilo sa tiež vybudovať dva stetilné boxy s hepafiltráciou pre potreby detských hematologicko-onkologických pacientov.
16.12.2014
Finančné prostriedky z nadácie prispeli k zakúpeniu dôležitého prístroja, ktorý zabezpečuje interpretáciu kľudového EKG pomocou interpretačného algoritmu. Je z neho možné odsledovať priamo výsledky vyšetrenia na konzultácie prostredníctvom internetu. Prístroj p...
20.11.2014
Vďaka grantu sa podarilo uskutočniť školenie nových dobrovoľníkov a pre tri skupiny 7 dvojhodinových supervíznych stretnutí. Dobrovoľníci pravidelne rozdávajú kávy, čaje, časopisy a dobrú náladu v Onkologickom ústave. Z príspevku nadácie bol tiež zakúpený potreb...
19.11.2014
Hlavným cieľom projektu bolo zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky v centre obce Dedina Mládeže, zvyšovanie viditeľnosti a zrozumiteľnosti dopravného značenia, zlepšenie prehľadnosti prechodu pre chodcov. Po príprave terénu boli uložené stĺpy verejného osvetlenia a osvetľovac...
30.10.2014
Nadácia Allianz podporila 15. októbra celoslovenskú akciu Deň bielej palice. V Deň bielej palice signalizovali nevidiaci figuranti – aktívni používatelia bielej palice na 65 priechodov pre chodcov v 9 mestách vôľu prejsť na opačnú stranu cesty. Niekoľko desiatok me...
29.10.2014
V obci bola pred priechodmi nainštalovaná optická psychologická brzda, ktorej účelom je dlhodobo prispievať k zníženiu rýchlosti jazdy motorových vozidiel, a tým k zvýšeniu bezpečnosti cestnej premávky.  
16.10.2014
MŠ Jilemnického v Spišskej Novej Vsi využili nákup detského edukačného softwéru na zvýšenie povedomia detí. Prostredníctvom aktivít sú deti účastníkmi cestnej premávky vo virtuálnej rovine, kde spoznávajú dopravné pravidlá a značky v hre na inter...
03.02.2014
Cieľom projektu bolo inšpirovať a odmeniť deti z Detského domovu v Ilave - Klobušiciach, ktorého podpore sa venujeme už niekoľko rokov. Deti boli za skvelé školské výsledky odmenené formou športového dňa na horách formou jarnej lyžovačky. Nielen pre bežné deti ale o ...
na začiatok predchádzajúca strana  | 12345 ... | ďalšia strana na koniec