Nadácia Allianz

Vybrané podporené projekty

Najsledovanejšie Najnovšie ABC Zoradenie podľa:  
20.10.2016
Prebudovaním Referenčného centra pre diagnostiku detských leukémií a lymómov sa získalo pracovisko spĺňajúce kvantitatívne a kvalitatívne podmienky pre pracovisko daného významu.
20.10.2016
V rámci projektu bola zabezpečená telefonická komunikácia so smútiacimi rodinami. V rámci tejto starostlivosti Plamienok, n.o. pomáhal pri zdravotných problémoch detí a poskytoval morálnu podporu pre deti aj rodičov.
20.10.2016
Z grantu sa spolufinancoval nákup externého kardiostimulátora, ktorý je dôležitou súčasťou liečebného procesu u detských pacientov s vrodenými chybami srdca.
20.10.2016
Grant prispel k zvýšeniu bezpečnosti obyvateľov a návštevníkov v obci vďaka inštalácii dvoch meračov rýchlosti.
15.06.2016
V obci boli nainštalované dva merače rýchlosti, ktoré upozorňujú a motivujú vodičov na dodržovanie povolenej rýchlosti. Číselná hodnota rýchlosti pôsobí, ako silný psychologický faktor na vodičov, ktorí prekročia povolenú rýchlosť. Je očakávaný pozitívny vplyv nainštalo...
19.05.2016
Obcou Kľače vedie cesta 1. triedy - I/64 zo Žiliny do Prievidze, ktorou prejde podľa posledných meraní v priemere 5000 áut denne. V obci je povolená rýchlosť 50 km za hodinu žiaľ, veľa vodičov rýchlosť nedodržiava. Osadením merača rýchlostí došlo k výraznému zlepšeniu b...
23.06.2015
Cieľom projektu Sme skutočne v bezpečí? organizovaným združením Autisti - Agentúra špecializovaných služieb pre autistov a iné zdravotné postihnutia bolo pripraviť skupinu mladých ľudí s duševnou poruchou na samostatné fungovanie v meste tak, aby ich neohrozovala cestná ...
12.05.2015
Projekt Bezpečne a hravo do sveta sa konal v trenčianskom regióne pod odborným dohľadom dobrovoľníka, majiteľa autoškoly pána Petra Horniaka v spolupráci s dobrovoľníkmi z občianskeho združenia. Deti a mládež s postihnutím sa učili praktické vedomosti o pravidlách s...
25.03.2015
Osadenie meračov rýchlosti na ceste I. triedy č. 533 má pozitívny vplyv na vodičov prechádzajúcich cestou dodržiavaním predpísanej rýchlosti v obci. Hneď po nasadení meračov bolo zo strany občanov skonštatovaná evidentná snaha vodičov pribrzďovať po rozsvietení nameranej...
10.03.2015
Realizáciou projektu bezpečnej obce došlo k výraznému zlepšeniu na ceste 507/II pri vjazde do obce zo strany mesta Piešťany, kde bol v minulosti vybudovaný chodník, v tesnej blízkosti štátnej cesty. Nainštalované zariadenie RMS1 zabezpečuje kontrolu rýchlosti.
na začiatok predchádzajúca strana  | 12345 ... | ďalšia strana na koniec