www.allianzsp.sk
Nadácia Allianz

Napísali o nás

Najsledovanejšie Najnovšie ABC Zoradenie podľa:  
Darovať krv pozvali deti do Základnej školy v Hontianskej Vrbici. HONTIANSKA VRBICA. Prvý deň po veľkonočných prázdninách sa brány Základnej školy v Hontianskej Vrbici otvárali nielen pre jej žiakov, ale aj pre všetkých, ktorí sa odhodlali darovať kúsok seba a zachrániť tým ...
Piatok 14. októbra 2011 sa práce na projekte zriadenia dopravného ihriska v Základnej škole s MŠ v Kálnici úspešne zavŕšili. V tejto súvislosti sme oslovili Luciu Muthovú, správkyňu Nadácie Allianz , ktorá projekt finančne podporila. Nadácia Allianz p...
V areáli materskej školy na Sídlisku Rimava v Rimavskej Sobote otvorili koncom septembra malé dopravné ihrisko, ktoré je určené škôlkárom. Ako uviedla riaditeľka materskej školy Ľubica Vilhanová ihrisko na ploche približne 300 m2 obnovili na mieste starého a zničeného dopravn...
V ťažkých časoch, keď každá obec bojuje doslova o prežitie, je sebamenší posun v kvalite jej života veľkou injekciou. V Dolných Zeleniciach je situácia o to komplikovanejšia, že sa tu o štvortriedku, vyšší stupeň základnej školy, JRD či dokonca o futbalistov svorne delia spol...
Obec Kátlovce získala v novembri 2011 grant z  Nadácie Allianz vo výške 400 € na podporu projektu Radarový merač rýchlosti. Po jeho zakúpení bol tento radar na meranie rýchlosti motorových vozidiel nainštalovaný pri príjazde do obce zo severnej stra...
V posledných rokoch sa doprava aj v našom regióne Horného Šariša zintenzívnila a počty áut prechádzajúcich cez našu obec rapídne vzrástli. Mnohí vodiči týchto áut nedoržiavali dopravné predpisy a vysoko prekračovali povolenú rýchlosť. Bezpečnosť obyvateľov o...
Na Zvolenskej ulici, smerom od Zvolena do Sásy je od konca novembra namontovaný merač rýchlosti vozidiel. Starostka obce Ľubica Jergušová hovorí, že ho na tejto frekventovanej ulici majú vďaka podpore Nadácie Allianz a Banskobystrického samosprávneho kraja. Viac...
Jednou z priorit, ktoré si zaumienilo naše vedenie obce je zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky vo Veľkej Ide. Na neohľaduplných vodičov sme konečne našli efektívnu zbraň v podobe radarového merača rýchlosti za podpory Nadácie Allianz.  Viac...
Deti patria medzi najohrozenejšiu skupinu v cestnej premávke a aj z toho dôvodu je dôležité, aby sa už od útleho detského veku naučili jej základné pravidlá. Využívať dopravné ihrisko ako prostriedok vzdelávania je výsostným právom detí v mestách, ktoré ich na tento účel vybu...
Jednou z dôležitých oblastí, ktorej sa v obci Svederník začali venovať, je aj problematika bezpečnosti cestnej premávky a chodcov na cestách. Keďže intenzita miestnej dopravy je pomerne hustá, bolo potrebné hľadať opatrenia pre zvýšenie bezpečnosti občanov. "V prvom rade sme...
1234ďalšia strana na koniec