Detské dopravné ihrisko v Pezinku


Správna rada Nadácie Allianz 18. 8. 2008 schválila poskytnutie finančných prostriedkov na realizáciu projektu Detské dopravné ihrisko v Pezinku.