ZŠ s MŠ sv. Gorazda


ZŠ s MŠ vďaka dotácii mohla zakúpiť a namontovať preliezačky pre deti všetkých vekových kategórií. Preliezačky okamžite vzbudili veľký ohlas nielen u detí, ale aj rodičov. Deťom pribudol nový priestor na hry a zábavu v bezpečnom a priateľskom prostredí na školskom dvore.