Spôsob získania grantu


Chceli by ste získať finančnú podporu prostredníctvom Nadácie Allianz?

 

Žiadosti o podporu, ktoré spĺňajú cieľ nadácie, so zameraním na bezpečnosť na cestách a dopravnú výchovu, budú predložené na najbližšom zasadnutí správnej rade nadácie, ktorá rozhodne o ich podpore. 

V prípade schválenia, ako aj zamietnutia vašej žiadosti obdržíte od nás email s informáciu o rozhodnutí. 

V prípade ďalších otázok nás neváhajte kontaktovať emailom na nadacia@allianz.sk.

Uplatniť vaše práva ako dotknutej osoby podľa všeobecného nariadenia o ochrane údajov môžete vyplnením a zaslaním nasledovnej žiadosti