Festival mladých vedcov predstaví viac ako 150 projektov

Bratislava 16. októbra (TASR) – Na tohtoročnom Festival Vedy a techniky Amavet 2012 sa predstaví 102 mladých vedcov zo Slovenska. Do súťažnej prehliadky, ktorá sa uskutoční 8 – 10. novembra prihlásili celkovo 154 projektov.


Bratislava 16. októbra (TASR) – Na tohtoročnom Festival Vedy a techniky Amavet 2012 sa predstaví 102 mladých vedcov zo Slovenska. Do súťažnej prehliadky, ktorá sa uskutoční 8 – 10. novembra prihlásili celkovo 154 projektov.

Po pondelkovej (15.10) uzávierke prijímania súťažných projektov je zrejmé, že najčastejšou oblasťou vedeckých projektov žiakov je ekológia. "Mladí vedci sa napríklad zaoberajú hľadaním nového ekologického spôsobu odstraňovania alebo využitia gudrónov. Autori chcú potvrdiť genetickú mutáciu pri rastlinách alebo organizmoch žijúcich v blízkosti týchto jazier s nebezpečným chemickým odpadom," informovala TASR Bronislava Czinegeová z Asociácie pre mládež, vedu a techniku (AMAVET), ktorá súťaž každoročne organizuje. Súťažiaci prihlásili svoje vedecké projekty celkovo v jedenástich vedeckých oblastiach.

Okrem ekológie je výrazne zastúpená napríklad aj fyzika a astronómia, v ktorej sa prihlásené projekty venujú napríklad výskumu supernov a ich chemického zloženia, ďalšia práca sa venuje zhotoveniu vysokofrekvenčného vzduchového transformátora – jednému z najznámejších Teslových vynálezov. "Z oblasti informatiky je prihlásený napríklad projekt, ktorý sa zaoberá navigovaním robota pomocou dvoch kamier. Počítač vo vnútri robota spracúva obraz z kamier a na základe uhlov, pod ktorými kamery nejaký objekt vidia, dokáže určiť jeho vzdialenosť," objasnila Czinegeová. Medzi súťažiacimi – žiakmi základných a stredných škôl, sú najčastejšie zastúpení študenti vo veku 16-18 rokov.

Súťažná prehliadka Festivalu vedy a techniky sa uskutoční 8. až 10. novembra na pôde Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Okrem samotných súťažiacich sa na festivale zúčastnia aj mladí vedci z Ruska, Španielska, Belgicka, Maďarska, Poľska a Českej republiky. Špeciálny punc podujatiu dodal aj fakt, že záštitu nad festivalom prevzal laureát Nobelovej ceny Douglas Dean Osheroff.

Festival vedy a techniky Amavet je určený pre žiakov základných a stredných škôl. Jeho cieľom je popularizovať vedu a techniku na Slovensku. Usiluje sa prebudiť v mladých ľuďoch zvedavosť, tvorivosť a najmä odvahu, čím objavuje množstvo talentov, ktoré sú skryté a ktoré sa možno raz stanú tými, ktorých výskumy a vynálezy budeme potrebovať.