Dopravné ihrisko pre najmenších


Deti patria medzi najohrozenejšiu skupinu v cestnej premávke a aj z toho dôvodu je dôležité, aby sa už od útleho detského veku naučili jej základné pravidlá. Využívať dopravné ihrisko ako prostriedok vzdelávania je výsostným právom detí v mestách, ktoré ich na tento účel vybudovali. A čo deti, ktoré vyrastali v obci?

Podobnú otázku si položili aj členovia Občianskeho združenia Škôlkár vo Vinosadoch a začali konať. Na základe výzvy Nadácie Allianz vypracovali projekt "Na ceste nie si sám", ktorého cieľom je získať základné zručnosti ako bezpečne reagovať v dopravnej situácii, vedieť sa v dopravnom prostredí orientovať a naučiť sa používať základné pravidlá cestnej premávky.

Súčasťou projektu je aj dopravné ihrisko, na ktorom sa deti názornou formou naučia pravidlám cestnej premávky a dopravným značkám. Na realizáciu projektu poskytla Nadácia Allianz 2000 eur. Prispela tak k zvýšeniu kvality vzdelávania v dopravnej výchove, ako aj k bezpečiu na cestách.