Merače rýchlosti aj v Obci Kobyly


V posledných rokoch sa doprava aj v našom regióne Horného Šariša zintenzívnila a počty áut prechádzajúcich cez našu obec rapídne vzrástli. Mnohí vodiči týchto áut nedoržiavali dopravné predpisy a vysoko prekračovali povolenú rýchlosť.

Bezpečnosť obyvateľov obce a hlavne detí je jednou z priorít obecného zastupiteľstva a starostu. Za účelom zvýšenia bezpečnosti cestnej premávky a zníženia rýchlosti v obci Kobyly na návrh starostu obecné zastupiteľstvo schválilo nákup dvoch meračov, ktoré sú umiestnené na vjazde do obce od Bardejova a Prešova. Merače merajú rýchlosť, ktorú hneď zobrazujú na displeji, pri prekročení rýchlosti bliká upozornenie SPOMAĽ.

Všetky namerané rýchlosti sa ukladajú do pamäte a pomocou softvéru je možné tieto údaje spracovať do rôznych štatistík, z ktorých sme sa napríklad dozvedeli, že obcou denne prechádza 3000 až 4000 vozidiel.

Veríme, že umiestnením týchto meračov sa znížili bezpečnostné riziká v intraviláne našej obce.

Zakúpenie meračov bolo podporené grantom Nadácie Allianz vo výške 800 EUR, za ktorý obec Kobyly ďakuje.