Bezpečnosť žiakov a občanov je pre obec najdôležitejšia


Obec Kátlovce získala v novembri 2011 grant z Nadácie Allianz vo výške 400 € na podporu projektu Radarový merač rýchlosti. Po jeho zakúpení bol tento radar na meranie rýchlosti motorových vozidiel nainštalovaný pri príjazde do obce zo severnej strany pri budove pošty, kde vozidlá neznižovali rýchlosť a zotrvačnosťou pokračovali v jazde aj popri autobusových zastávkach, budove základnej a materskej školy, hoci sú na týchto miestach riadne prechody pre chodcov.

Obec chce týmto projektom zvýšiť bezpečnosť detí a mládeže pri dochádzke do ZŠ a MŠ, zvýšiť bezpečnosť ostatných obyvateľov a cyklistov a znížiť počet dopravných nehôd. Obec získaný grant použila na nákup merača rýchlosti. Celková hodnota projektu je 1716 €. Ak však máme na zreteli bezpečnosť našich občanov, vtedy hodnota tohto projektu je nevyčísliteľná. Za pridelený grant ďakujeme Nadácii Allianz.