Dopravné zrkadlá v meste Sobrance


Ďakujeme Nadácii Allianz, ktorá poskytla grant vo výške 500 eur na zakúpenie dvoch kusov dopravných zrkadiel pre zvýšenie bezpečnosti účastníkov cestnej premávky v našom meste.

Zrkadlá pomôžu zlepšiť rozhľad na neprehľadných miestach uvedených komunikácii najmä v križovatkách s malým polomerom. Vďaka tomu možno očakávať zvýšenie bezpečnosti a ochrany všetkých účastníkov cestnej premávky v týchto lokalitách.

Zamestnanci Technických služieb mesta Sobrance ich osadili v neprehľadných úsekoch vozoviek na Kollárovej a Hollého ulici.

> Mestské noviny občanov Sobraniec