Dopravné ihrisko v kálnickej škole


Piatok 14. októbra 2011 sa práce na projekte zriadenia dopravného ihriska v Základnej škole s MŠ v Kálnici úspešne zavŕšili. V tejto súvislosti sme oslovili Luciu Muthovú, správkyňu Nadácie Allianz, ktorá projekt finančne podporila.

Nadácia Allianz podporila už viacero projektov zriadenia dopravného ihriska v priestoroch základnej či materskej školy. Môžete nám povedať koľko projektov dopravných ihrísk na Slovensku ste podporili?

V tomto roku sme podporili desiatky projektov zameraných na zvýšenie bezpečnosti na cestách, z toho osem projektov bolo zameraných na výstavbu a renováciu dopravných ihrísk v rôznych mestách Slovenska.

Kedy vznikla táto myšlienka? Prečo práve školy?

Nadácia Allianz sa zameriava na zvyšovanie bezpečnosti na cestách prostredníctvom podpory vzdelávania, poradenstva a výskumu v tejto oblasti. Logickým krokom pre nás je preto podporovať školy v ich projektoch, ktoré súvisia s touto problematikou. Deti sú veľmi zraniteľní účastníci cestnej premávky a jej pravidlá je potrebné zvládnuť nielen teoreticky, ale nacvičiť si ich aj v praxi, napríklad v bezpečnej zóne školského dopravného ihriska.

Prečo ste pozitívne odpovedali na projekt kálnickej školy? Čím vás zaujal?

Zo žiadostí o podporu si vyberáme tie, ktoré sú kvalitne pripravené a je z nich cítiť skutočný záujem, napríklad o kvalitnejšie vyučovanie či mimoškolskú činnosť. Váš projekt nás upútal aj tým, že ste o ňom presvedčili aj ďalších ľudí, získali ste dobrovoľníkov a podarilo sa vám dať dokopy dostatok finančných prostriedkov z viacerých zdrojov.

Ste spokojný, ako kálnická škola využila takmer tritisíc eur z prostriedkov Nadácie Allianz?

Veríme, že čas, ktorý deti strávia na tomto ihrisku, pomôže zvýšiť ich opatrnosť pri ceste do a zo školy a že z nich vyrastú ohľaduplní a disciplinovaní účastníci cestnej premávky. Či už ako chodci, cyklisti, korčuliari alebo neskôr vodiči motorových vozidiel.

Ďakujeme za rozhovor a pomoc našej škole. Dana Badžgoňová