Nadácia Allianz

Aktuality

Najsledovanejšie Najnovšie ABC Zoradenie podľa:  
Podľa zákona č. 595/2003 o dani z príjmov v znení neskorších predpisov môžete poskytnúť 2% z Vašej dane vybranej neziskovej organizácii. Po zaplatení celej dane sa môžete rozhodnúť, či 2% z nej pôjdu do štátneho rozpočtu alebo ich Váš daňový úrad prevedie Vami určenej ne...
Chceli by ste získať finančnú podporu prostredníctvom Nadácie Allianz?   Oboznámte sa s  informáciami o spracúvaní osobných údajov Vyplňte Žiadosť o podporu Formulár žiadosti si uložte vo vašich počítačoch, vaše vyplnené údaje vo f...