Nadácia Allianz

SME v škole

Dňa 19. 12. 2008 Správna rada Nadácie Allianz schválila finančnú podporu pre projekt Sme v škole. Zámerom projektu je podpora vzdelávania na II. stupni základných škôl v oblasti cestnej premávky pomocou pracovných zošitov v spolupráci s denníkom SME.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dátum vydania: 19.12.2008