Nadácia Allianz

Dopravné značenie v obci Hronská Dúbrava

Správna rada Nadácie Allianz dňa 18. 8. 2008 prerokovala a schválila finančnú podporu pre projekt Dopravné značenie v obci Hronská Dúbrava.

Dátum vydania: 18.08.2008