www.allianzsp.sk
Nadácia Allianz

MŠ Komenského 13, Liptovský Mikuláš

Po uskutočnení revitalizácie dopravného ihriska v roku 2015 v areály materskej školy (nový betónový povrch, vodorovné značenie) sa predpokladalo dovybavenie dopravného ihriska zvislým dopravným značením, prenosným semaforom a detskými dopravnými prostriedkami. Dobudované dopravné ihrisko simuluje dopravnú situáciu v blízkosti materskej školy, čo predpokladá lepšiu orientáciu detí – chodcov, detí -  cyklistov,  ako účastníkov cestnej premávky. Týmto spôsobom umožnili deťom prostredníctvom zážitkového učenia získať pozitívne vzorce správania sa ako najohrozenejších účastníkov cestnej premávky. 

Dátum vydania: 30.11.2017