www.allianzsp.sk
Nadácia Allianz

Združenie rodičovskej rady pri MŠ v Kútoch

Cieľom projektu bolo rozšírenie cesty jestvujúceho dopravného ihriska, aby deťom bola umožnená jazda v oboch smeroch. Domaľoval sa prechod pre chodcov, vyznačil sa kruhový objazd a parkovacie miesta. Vďaka dobudovaniu ihriska môžu deti lepšie pochopiť princípy cestnej premávky.

Dátum vydania: 30.11.2017