Nadácia Allianz

Obec Močenok

Hlavným cieľom projektu bolo zlepšiť dopravno-bezpečnostnú situáciu v obci Močenok prostredníctvom osvetlenia nového priechodu pre chodcov na ulici Sv. Gorazda medzi dvomi autobusovými výbočiskami. V rámci osvetlenia priechodu pre chodcov sa osadili osvetľovacie stožiare s výložníkmi a svietidlami, osvetlenie sa napojilo káblami z jestvujúcich stožiarov verejného osvetlenia. Uskutočnením uvedených aktivít sa vytvorili podmienky pre zlepšenie ochrany motorových účastníkov cestnej premávky a chodcov a podmienky pre zníženie rizika vzniku dopravných nehôd na frekventovanom úseku vozovky.

Dátum vydania: 19.12.2017