Nadácia Allianz

Obec Preseľany

Hlavnou myšlienkou bolo vybudovanie dvoch stožiarov, ktoré by osvetlili priechod pre chodcov na  frekventovanom mieste, kedy najmä v jesenných a zimných mesiacoch je viditeľnosť chodcov veľmi znížená.

Dátum vydania: 23.11.2017