Nadácia Allianz

Obec Hosťovce

Inštalované boli dva merače rýchlosti na vstupe do obce v smere od mesta Zlaté Moravce a obce Lovce. Uvedeným krokom obec pokryla vstupy do obce z hlavných smerov. Okamžite po nainštalovaní meračov prichádzali od občanov pozitívne ohlasy, ktoré vyzdvihovali predovšetkým myšlienku zvýšenia bezpečnosti aj touto formou.

Dátum vydania: 14.11.2017