Nadácia Allianz

Obec Príbovce

Vďaka inštalácii dvoch meračov rýchlosti bola v obci Príbovce zvýšená bezpečnosť. Autá začali prakticky ihneď dodržiavať maximálnu povolenú rýchlosť.

Dátum vydania: 01.09.2017