Nadácia Allianz

Obec Krivá

Obec Krivá má v súčasnosti veľký problém s vysokou intenzitou dopravy, nakoľko obec pretína cesta 1. triedy, ktorá je hlavným ťahom do Poľska. Obec Krivá chcela meračom rýchlosti upozorniť na vysokú rýchlosť prechádzajúcich áut a tým zvýšiť bezpečnosť občanov. Už dva týždne po spustení merača rýchlosti do prevádzky občania žijúci v blízkosti osadeného merača avizovali, že autá začali rešpektovať maximálnu povolenú rýchlosť, a teda žiadaný efekt sa okamžite dostavil.

Dátum vydania: 20.01.2017