Nadácia Allianz

Mesto Modra

Z grantu bolo zakúpené kamerové zariadenie, čím sa posilnila bezpečnosť v meste.

Dátum vydania: 20.10.2016