Nadácia Allianz

Skvalitňovanie starostlivosti o nevyliečiteľne choré deti

V rámci projektu bola zabezpečená telefonická komunikácia so smútiacimi rodinami. V rámci tejto starostlivosti Plamienok, n.o. pomáhal pri zdravotných problémoch detí a poskytoval morálnu podporu pre deti aj rodičov.

Dátum vydania: 20.10.2016