Nový svet na bunkovej úrovni

Dátum vydania
Základná škola Turčianske Kľačany získala finančný grant od Nadácie Allianz spravovanej Nadáciou Pontis na realizáciu projektu "Nový svet na bunkovej úrovni".

Grant sme použili na nákup najmodernejších didaktických pomôcok pre skvalitnenie a inováciu výučby prírodovedných predmetov, a to i nad rámec bežného vyučovacieho procesu. Projekt bol zrealizovaný v októbri 2015 počas environmentálnej vychádzky do intravilánu obce Turčianske Kľačany so žiakmi 3. ročníka za účelom zberu rastlinných a živočíšnych vzoriek a určovania pH vody blízkej studničky. Žiaci získali rozširujúce vedomosti o bunkách, ktoré vytvárajú celý organizmus, naučili sa rozdiely medzi rastlinnou a živočíšnou bunkou. Oboznámili sa s lupou, ďalekohľadom, mikroskopom, pH metrom, s pomôckami na mikroskopovanie. Každý žiak si vytvoril vlastný mikroskopický preparát z nazbieraných vzoriek rastlín, či živočíchov. Stali sa bádateľmi preskúmali neznámeho vodného živočícha, kriváka, ktorého zaraďujeme v systéme živočíšnej ríše medzi článkonožce, kôrovce. Ďalších zástupcov vodných bezstavovcov spoznali pomocou výučbového programu Bezstavovce. Pomocou kľúča na určovanie rastlín objavili v katastri obce výskyt liečivej byliny - Pestrec mariánsky. Pracovali v skupinkách, všetky informácie získali vlastnou skúsenosťou, metódou POKUS a OMYL. V neposlednom rade sme oboznámili žiakov s najnovšími technológiami v oblasti IKT, a to s výtvarníckym grafickým tabletom. Na záver žiaci svoje získané vedomosti a zručnosti vyhodnotili, vytvorili plagát, ktorý prezentovali svojim spolužiakom. Zakúpené didaktické pomôcky využijeme vo všetkých ročníkoch pre výučbu prírodovedných predmetov.

Zdroj: Turčianske noviny; 03/11/2015; 43/2015; s.: 27; SPOLOČENSKÁ KRONIKA / MARKETING; Redakcia

 


Používame súbory cookie

Súbory cookie používame na správne fungovanie našej stránky, prispôsobenie obsahu a reklám, poskytovanie funkcií sociálnych médií a na analýzu návštevnosti. Informácie o používaní našej stránky tiež zdieľame s našimi sociálnymi médiami, reklamnými a analytickými partnermi.