www.allianzsp.sk
Nadácia Allianz

Vybrané podporené projekty

Najsledovanejšie Najnovšie ABC Zoradenie podľa:  
19.12.2017
Hlavným cieľom projektu bolo zlepšiť dopravno-bezpečnostnú situáciu v obci Močenok prostredníctvom osvetlenia nového priechodu pre chodcov na ulici Sv. Gorazda medzi dvomi autobusovými výbočiskami. V rámci osvetlenia priechodu pre chodcov sa osadili osvetľovacie stožiare s výl...
30.11.2017
Projektu sa zúčastnili žiaci 8. ročníka, ktorí absolvovali exkurziu u hasičov, v autoškole, kurz prvej pomoci a jazdu zručnosti na dopravnom cvičisku. Vyskúšali si aj spôsob, akým v budúcnosti získajú svoje vodičské oprávnenie.
30.11.2017
Cieľom projektu bolo rozšírenie cesty jestvujúceho dopravného ihriska, aby deťom bola umožnená jazda v oboch smeroch. Domaľoval sa prechod pre chodcov, vyznačil sa kruhový objazd a parkovacie miesta. Vďaka dobudovaniu ihriska môžu deti lepšie pochopiť princípy cestnej premávk...
30.11.2017
Po uskutočnení revitalizácie dopravného ihriska v roku 2015 v areály materskej školy (nový betónový povrch, vodorovné značenie) sa predpokladalo dovybavenie dopravného ihriska zvislým dopravným značením, prenosným semaforom a detskými dopravnými prostriedkami. Dobudované dopr...
29.11.2017
ZŠ s MŠ vďaka dotácii mohla zakúpiť a namontovať preliezky pre deti všetkých vekových kategórií. Preliezky okamžite vzbudili veľký ohlas nielen u detí, ale aj rodičov. Realizácia projektu Hravé preliezky na školskom dvore splnila očakávania. Deťom pribudol nový priestor na hr...
23.11.2017
Hlavnou myšlienkou bolo vybudovanie dvoch stožiarov, ktoré by osvetlili prechod pre chodcov v severnej časti obce na frekventovanom mieste pred sieťou predajní, reštaurácie a pred miestnym cintorínom nielen v letnom období vo večerných hodinách, ale najmä v jesenných a zi...
14.11.2017
Inštalované boli dva merače rýchlosti na vstupe do obce v smere od mesta Zlaté Moravce a obce Lovce. Uvedeným krokom obec pokryla vstupy do obce z hlavných smerov. Okamžite po nainštalovaní meračov prichádzali od občanov pozitívne ohlasy, ktoré vyzdvihovali predovšetkým myšli...
01.09.2017
Vďaka inštalácii dvoch meračov rýchlosti bola v obci Príbovce zvýšená bezpečnosť. Autá začali prakticky ihneď dodržiavať maximálnu povolenú rýchlosť.
20.01.2017
Obec Krivá má v súčasnosti veľký problém s vysokou intenzitou dopravy, nakoľko obec pretína cesta 1. triedy, ktorá je hlavným ťahom do Poľska. Obec Krivá chcela meračom rýchlosti upozorniť na vysokú rýchlosť prechádzajúcich áut a tým zvýšiť bezpečnosť občanov. ...
20.10.2016
V rámci projektu bola zabezpečená telefonická komunikácia so smútiacimi rodinami. V rámci tejto starostlivosti Plamienok, n.o. pomáhal pri zdravotných problémoch detí a poskytoval morálnu podporu pre deti aj rodičov.
12345 ... | ďalšia strana na koniec