www.allianzsp.sk
Nadácia Allianz

Vybrané podporené projekty

Najsledovanejšie Najnovšie ABC Zoradenie podľa:  
Správna rada Nadácie Allianz schválila vianočný dar Detskému domovu v Ilave - Klobušiciach v sume 300 000 Sk na obnovu ciest a chodníkov v okolí DD.      
Mesto Vysoké Tatry použilo finančné prostriedky na opravu miestnej komunikácie Popradské Pleso zastávka TEŽ - Štrbské Pleso, ktorá bola poškodená zosuvom pôdy pri prívalových dažďoch a povodniach v roku 2010. Vďaka našej podpore sa podarilo zhotoviť nové pod...
Nadácia Detského kardiocentra použila poskytnuté finančné prostriedky na financovanie verejnoprospešného účelu, ktorým bolo zakúpenie prístroja - vysokofrekvenčného oscilátora hrudnej steny, ktorý je určený na čistenie dýchacích ciest. Vďaka tomu tak prispela k zlep...
Mesto Rimavská Sobota použila poskytnuté finančné prostriedky na financovanie verejnoprospešného účelu, ktorým bolo zakúpenie a inštalácia štyroch rýchlostných meračov v meste. Cieľom je zvýšenie dopravnej bezpečnosti v úsekoch, kde boli v minulosti časté dopr...
Finančné prostriedky boli poukázané na financovanie verejnoprospešného účelu, ktorým bola revitalizácia športového areálu pri ZŠ I. Bukovčana v Bratislave a jej premena z opusteného na bezpečné a moderné športovisko pre detí a verejnosť.    
Nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta v Banskej Bystrici použila poskytnuté finančné prostriedky na financovanie verejnoprospešného účelu, ktorým bolo vybudovanie sektoru pre prípravu transplantácii. Vďaka tomu Nadácia Allianz prispela k zvýše...
Obec Babín použila poskytnuté finančné prostriedky na financovanie verejnoprospešného účelu, na nákup bezpečnostných prvkov, ako sú reflexné vesty a reflexné pásiky. Cieľom projektu bolo zvýšiť bezpečnosť chodcov a cyklistov a prispieť tak k zníž...
Finančné prostriedky boli poukázané na verejnoprospešný účel - Rehabilitačno-edukatívne stretnutie užívateľov kochleárnych implantátov a kandidátov na kochleárnu implantáciu. Jedná sa o metódu rehabilitácie ťažkej poruchy sluchu až hluchoty ľudí od novorodencov...
Finančné prostriedky boli poukázané na verejnoprospešný účel - sociálnu výpomoc rodinám v núdzi a deťom z detských domovov. Cieľom projektu bolo zabezpečiť poradenstvo a pomoc 19 rodinám, 25 mladým dospelých pri odchode z detského domovu a nastaviť preventívny program pre 24 ...
Finančné prostriedky boli poskytnuté na financovanie verejnoprospešného účelu, ktorým bolo zakúpenie osobného automobilu pre detský domov Drahuškovo. Cieľom projektu bolo zabezpečiť lepšiu dopravu pre deti s mentálnym postihnutím. 
12345 ... | ďalšia strana na koniec