www.allianzsp.sk
Nadácia Allianz

Vybrané podporené projekty

Najsledovanejšie Najnovšie ABC Zoradenie podľa:  
15.06.2016
V obci boli nainštalované dva merače rýchlosti, ktoré upozorňujú a motivujú vodičov na dodržovanie povolenej rýchlosti. Číselná hodnota rýchlosti pôsobí, ako silný psychologický faktor na vodičov, ktorí prekročia povolenú rýchlosť. Je očakávaný pozitívny vplyv...
19.05.2016
Obcou Kľače vedie cesta 1. triedy - I/64 zo Žiliny do Prievidze, ktorou prejde podľa posledných meraní v priemere 5000 áut denne. V obci je povolená rýchlosť 50 km za hodinu žiaľ, veľa vodičov rýchlosť nedodržiava. Osadením merača rýchlostí došlo k výraznému zlepšeniu...
23.06.2015
Cieľom projektu Sme skutočne v bezpečí? organizovaným združením Autisti - Agentúra špecializovaných služieb pre autistov a iné zdravotné postihnutia bolo pripraviť skupinu mladých ľudí s duševnou poruchou na samostatné fungovanie v meste tak, aby ich neohrozovala cestná...
12.05.2015
Projekt Bezpečne a hravo do sveta sa konal v trenčianskom regióne pod odborným dohľadom dobrovoľníka, majiteľa autoškoly pána Petra Horniaka v spolupráci s dobrovoľníkmi z občianskeho združenia. Deti a mládež s postihnutím sa učili praktické vedomosti o pravidlách...
25.03.2015
Osadenie meračov rýchlosti na ceste I. triedy č. 533 má pozitívny vplyv na vodičov prechádzajúcich cestou dodržiavaním predpísanej rýchlosti v obci. Hneď po nasadení meračov bolo zo strany občanov skonštatovaná evidentná snaha vodičov pribrzďovať po rozsvietení nameranej...
10.03.2015
Realizáciou projektu bezpečnej obce došlo k výraznému zlepšeniu na ceste 507/II pri vjazde do obce zo strany mesta Piešťany, kde bol v minulosti vybudovaný chodník, v tesnej blízkosti štátnej cesty. Nainštalované zariadenie RMS1 zabezpečuje kontrolu rýchlosti.
04.02.2015
Práce na dopravnom ihrisku sa mohli začať vďaka finančnej podpore Nadácie Allianz. Veľká trávnatá plocha sa zmenila na pekné dopravné ihrisko, ktoré účelne slúži na dopravnú výchovu a vzdelávanie detí. Na projekte sa podieľali aj rodičia. Zúčastnili sa prípravných prác,...
28.01.2015
Z príspevku nadácie bolo zakúpené materiálne vybavenie a pomôcky potrebné na prípravu detí na samostatný a zodpovedný pohyb v cestnej premávke: farby na asfalt, kolobežky, náučné hry s dopravnou tematikou, reflexné vesty. Cieľom projektu bola prevencia nehodovosti detí...
29.12.2014
Projekt prispel k celkovej rekonštrukcii priestorov Detskej kliniky anesteziológie a intezívnej medicíny DFNsP v Bratislave. Podarilo sa tiež vybudovať dva stetilné boxy s hepafiltráciou pre potreby detských hematologicko-onkologických pacientov.
16.12.2014
Finančné prostriedky z nadácie prispeli k zakúpeniu dôležitého prístroja, ktorý zabezpečuje interpretáciu kľudového EKG pomocou interpretačného algoritmu. Je z neho možné odsledovať priamo výsledky vyšetrenia na konzultácie prostredníctvom internetu. Prístroj...
12345 ... | ďalšia strana na koniec