www.allianzsp.sk
Nadácia Allianz

Vybrané podporené projekty

Najsledovanejšie Najnovšie ABC Zoradenie podľa:  
28.05.2013
Finančné prostriedky boli poskytnuté na verejnoprospešný účel, akým je rozvoj športu prostredníctvom podpory projektu - Tenisové dni v Košiciach.  Projekt bol realizovaný v mesiaci máj 2013.
23.05.2013
Finančné prostriedky boli poskytnuté na verejnoprospešný účel, akým je podpora a ochrana zdravia formou príspevku na zakúpenie a inštaláciu merača rýchlosti v Obci Lenartov. Projekt bol ukončený v mesiaci máj 2013.
23.05.2013
Finančné prostriedky boli poskytnuté na verejnoprospešný účel, akým je podpora zdravia a rozvoj športu v neziskovej organizácii Úsmev formou príspevku na nákup športových potrieb. Projekt bol realizovaný a ukončený v mesiaci máj 2013.  
18.05.2013
Finančné prostriedky boli poskytnuté na verejnoprospešný účel, akým je podpora a prevencia zdravia a vzdelávania detí v oblasti dopravnej výchovy. Vďaka našej podpore sa podarilo Ústrednému automobilovému klubu SR zorganizovať akciu Bratislava Tours. Projekt bol realizov...
25.04.2013
Finančné prostriedky boli poskytnuté na verejnoprospešný účel, akým je vybudovanie detského dopravného ihriska pri ZŠ a MŠ Záborského v Poprade. Úlohou projektu je naučiť deti osvojeniu správnych zručností v oblasti dopravnej výchovy. Projekt bol ukončený v apr...
20.02.2013
Finančné prostriedky boli poskytnuté na financovanie verejnoprospešného účelu, ktorým je podpora kultúry pri oslave 45. výročia založenia zboru DFS Vienok, projekt je v procese realizácie, ukončený bude v máji 2013.
06.02.2013
Finančné prostriedky boli poskytnuté na verejnoprospešný účel, akým je rozvoj športu v domove sociálnych služieb pre ľudí s mentálnym a kombinovaným postihnutím. Tieto činnosti tak majú napomôcť pri pracovnej terapii, získaní základných pracovných zručností a zdravýc...
05.02.2013
Finančné prostriedky boli poskytnuté na financovanie verejnoprospešného účelu, ktorým je podpora medzinárodného odborného seminára, ktorý bol zameraný na podporu bezpečnosti na cestách. Projekt bol realizovaný v novembri 2012.
04.02.2013
Finančné prostriedky boli poskytnuté na financovanie verejnoprospešného účelu, ktorým je revitalizácia detského dopravného ihriska v obci Tomášov. Projekt je vo fáze realizácie, ukončený bude v marci 2013.
04.02.2013
Finančné prostriedky boli poskytnuté na financovanie verejnoprospešného účelu, ktorým je revitalizácia existujúceho detského ihriska pri MŠ v Piešťanoch. Cieľom projektu je vytvoriť adektávny priestor pre deti, kde sa môžu hrať a rozvíjať svoje pohybové zručnosti. Projek...
na začiatok predchádzajúca strana  ... | 56789 ... | ďalšia strana na koniec