www.allianzsp.sk
Nadácia Allianz

Vybrané podporené projekty

Najsledovanejšie Najnovšie ABC Zoradenie podľa:  
18.06.2013
Finančné prostriedky boli poskytnuté na verejnoprospešný účel, akým je podpora a prevencia zdravia formou vzdelávania detí v oblasti dopravnej výchovy. Vďaka našej podpore sa podarilo Nitrianskej komunitnej organizácii zrealizovať projekt - nitrianska detská autoškola...
17.06.2013
Finančné prostriedky boli poskytnuté na verejnoprospešný účel, akým je podpora a prevencia zdravia a zlepšenie dopravnej situácie formou zakúpenia a inštalácie merača rýchlosti. Projekt bol realizovaný a ukončený v mesiaci jún 2013.
14.06.2013
Finančné prostriedky boli poskytnuté na verejnoprospešný účel, akým bola realizácia projektu Naše mesto, ktorú zastrešovala Nadácia Pontis. Akcie sme sa zúčastnili už po niekoľký krát formou zapojenia dobrovoľníkov z radov našej spoločnosti a vďaka tomu sme tak mohli prispieť...
11.06.2013
Finančné prostriedky boli poskytnuté na verejnoprospešný účel, akým je podpora a prevencia zdravia a zlepšenie dopravnej situácie formou zakúpenia a inštalácie merača rýchlosti. Projekt bol realizovaný a ukončený v mesiaci jún 2013.  
30.05.2013
Finančné prostriedky boli poskytnuté na verejnoprospešný účel, akým je podpora a ochrana zdravia formou príspevku na zakúpenie a inštaláciu merača rýchlosti v Obci Ľubotín. Súčasťou projektu bolo aj organizovanie prednášok na tému bezpečnosti na cestách. Projekt bol...
29.05.2013
Finančné prostriedky boli poskytnuté na verejnoprospešný účel, akým bolo partnerstvo na akcii Via bona. Jedná sa o vyhlásenie výsledkov firmám v oblasti filantropie a zodpovedného podnikania, ktoré podnikajú na území SR. Projekt bol realizovaný a ukončený...
28.05.2013
Finančné prostriedky boli poskytnuté na verejnoprospešný účel, akým je rozvoj športu prostredníctvom podpory projektu - Tenisové dni v Košiciach.  Projekt bol realizovaný v mesiaci máj 2013.
23.05.2013
Finančné prostriedky boli poskytnuté na verejnoprospešný účel, akým je podpora a ochrana zdravia formou príspevku na zakúpenie a inštaláciu merača rýchlosti v Obci Lenartov. Projekt bol ukončený v mesiaci máj 2013.
23.05.2013
Finančné prostriedky boli poskytnuté na verejnoprospešný účel, akým je podpora zdravia a rozvoj športu v neziskovej organizácii Úsmev formou príspevku na nákup športových potrieb. Projekt bol realizovaný a ukončený v mesiaci máj 2013.  
18.05.2013
Finančné prostriedky boli poskytnuté na verejnoprospešný účel, akým je podpora a prevencia zdravia a vzdelávania detí v oblasti dopravnej výchovy. Vďaka našej podpore sa podarilo Ústrednému automobilovému klubu SR zorganizovať akciu Bratislava Tours. Projekt bol...
na začiatok predchádzajúca strana  ... | 34567 ... | ďalšia strana na koniec