www.allianzsp.sk
Nadácia Allianz

Vybrané podporené projekty

Najsledovanejšie Najnovšie ABC Zoradenie podľa:  
03.02.2014
Cieľom projektu bolo inšpirovať a odmeniť deti z Detského domovu v Ilave - Klobušiciach, ktorého podpore sa venujeme už niekoľko rokov. Deti boli za skvelé školské výsledky odmenené formou športového dňa na horách formou jarnej lyžovačky. Nielen pre bežné deti ale o...
10.12.2013
Príspevok bol zameraný na podporu detského kardiocentra, ktorý organizuje Nadácia detského kardiocentra už niekoľko rokov. Zúčastňujú sa ho pacienti s kardiologickým ochorením z celého Slovenska, pre ktorých je tábor súčasťou liečby, s prvkami...
11.11.2013
Zavedenie endoskopickej techniky prispelo k zvýšeniu bezpečnosti chirurgických výkonov, nižšiemu riziku komplikácií, skrátenie času hospitalizácie, prípadne presunutie výkonov do režimu jednodňovej chirurgie. Okrem zlepšených výsledkov chirurgických výkonov...
21.08.2013
Finančné prostriedky boli poskytnuté na financovanie verejnoprospešného účelu, ktorým je podpora športových talentov v súťaži "Hľadáme mladé športové talenty" , ktorú organizuje Nadácia JOJ. Na projekte každoročne spolupracujú najväčšie osobnosti slovenského...
21.08.2013
Finančné prostriedky boli poskytnuté na verejnoprospešný účel, akým je podpora a prevencia zdravia a zlepšenie dopravnej situácie formou zakúpenia a inštalácie merača rýchlosti. Projekt je vo fáze realizácie. Ukončený bude v auguste 2013.  
21.08.2013
Finančné prostriedky boli poskytnuté na verejnoprospešný účel, akým je podpora a ochrana zdravia formou príspevku pre Združenie pre rozvoj I. chirurgickej kliniky fakultnej nemocnice. Projekt je vo fáze realizácie, plánované ukončenie leto - jeseň 2013.
21.08.2013
Finančné prostriedky boli poskytnuté na verejnoprospešný účel, akým je podpora a prevencia zdravia formou vzdelávania detí v oblasti dopravnej výchovy. Projekt je vo fáze realizácie.
20.08.2013
Finančné prostriedky boli poskytnuté na verejnoprospešný účel, akým je ochrana a prevencia zdravia a vzdelávania formou dopravnej výchovy na ZŠ Nejedlého v Bratislave. Projekt je vo fáze realizácie, ukončený bude v auguste 2013.
25.07.2013
Finančné prostriedky boli poskytnuté na verejnoprospešný účel, akým je podpora a ochrana zdravia formou realizácia detského dopravného ihriska pri ZŠ a MŠ v Lakšárskej Novej Vsi. Projekt bol realizovaný a ukončený v mesiaci júl 2013. Viac
22.07.2013
Finančné prostriedky boli poskytnuté na verejnoprospešný účel, akým je podpora a ochrana zdravia a vzdelávanie formou dopravnej výchovy v Obci Kružlová. Vďaka našej podpore si tak deti môžu osvojiť základy dopravnej výchovy a bezpečnosti na cestách. Projekt bol...
na začiatok predchádzajúca strana  ... | 23456 ... | ďalšia strana na koniec