www.allianzsp.sk
Nadácia Allianz

Vybrané podporené projekty

Najsledovanejšie Najnovšie ABC Zoradenie podľa:  
25.03.2015
Osadenie meračov rýchlosti na ceste I. triedy č. 533 má pozitívny vplyv na vodičov prechádzajúcich cestou dodržiavaním predpísanej rýchlosti v obci. Hneď po nasadení meračov bolo zo strany občanov skonštatovaná evidentná snaha vodičov pribrzďovať po rozsvietení nameranej...
10.03.2015
Realizáciou projektu bezpečnej obce došlo k výraznému zlepšeniu na ceste 507/II pri vjazde do obce zo strany mesta Piešťany, kde bol v minulosti vybudovaný chodník, v tesnej blízkosti štátnej cesty. Nainštalované zariadenie RMS1 zabezpečuje kontrolu rýchlosti.
04.02.2015
Práce na dopravnom ihrisku sa mohli začať vďaka finančnej podpore Nadácie Allianz. Veľká trávnatá plocha sa zmenila na pekné dopravné ihrisko, ktoré účelne slúži na dopravnú výchovu a vzdelávanie detí. Na projekte sa podieľali aj rodičia. Zúčastnili sa prípravných prác,...
28.01.2015
Z príspevku nadácie bolo zakúpené materiálne vybavenie a pomôcky potrebné na prípravu detí na samostatný a zodpovedný pohyb v cestnej premávke: farby na asfalt, kolobežky, náučné hry s dopravnou tematikou, reflexné vesty. Cieľom projektu bola prevencia nehodovosti detí...
29.12.2014
Projekt prispel k celkovej rekonštrukcii priestorov Detskej kliniky anesteziológie a intezívnej medicíny DFNsP v Bratislave. Podarilo sa tiež vybudovať dva stetilné boxy s hepafiltráciou pre potreby detských hematologicko-onkologických pacientov.
16.12.2014
Finančné prostriedky z nadácie prispeli k zakúpeniu dôležitého prístroja, ktorý zabezpečuje interpretáciu kľudového EKG pomocou interpretačného algoritmu. Je z neho možné odsledovať priamo výsledky vyšetrenia na konzultácie prostredníctvom internetu. Prístroj...
20.11.2014
Vďaka grantu sa podarilo uskutočniť školenie nových dobrovoľníkov a pre tri skupiny 7 dvojhodinových supervíznych stretnutí. Dobrovoľníci pravidelne rozdávajú kávy, čaje, časopisy a dobrú náladu v Onkologickom ústave. Z príspevku nadácie bol tiež zakúpený...
19.11.2014
Hlavným cieľom projektu bolo zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky v centre obce Dedina Mládeže, zvyšovanie viditeľnosti a zrozumiteľnosti dopravného značenia, zlepšenie prehľadnosti prechodu pre chodcov. Po príprave terénu boli uložené stĺpy verejného osvetlenia a...
30.10.2014
Nadácia Allianz podporila 15. októbra celoslovenskú akciu Deň bielej palice. V Deň bielej palice signalizovali nevidiaci figuranti – aktívni používatelia bielej palice na 65 priechodov pre chodcov v 9 mestách vôľu prejsť na opačnú stranu cesty. Niekoľko desiatok...
29.10.2014
V obci bola pred priechodmi nainštalovaná optická psychologická brzda, ktorej účelom je dlhodobo prispievať k zníženiu rýchlosti jazdy motorových vozidiel, a tým k zvýšeniu bezpečnosti cestnej premávky.  
na začiatok predchádzajúca strana  | 12345 ... | ďalšia strana na koniec