www.allianzsp.sk
Nadácia Allianz

Vybrané podporené projekty

Najsledovanejšie Najnovšie ABC Zoradenie podľa:  
19.10.2011
Finančné prostriedky boli použité na financovanie verejnoprospešného účelu, ktorým je zorganizovanie cyklo-moto-pešo dňa v materskom centre v Podlaviciach. Grant pomohol obohatiť činnosť MC Podlavice o zaujímavý program a aktivity v oblasti dopravnej vých...
18.10.2011
Nadácia Detského kardiocentra použila poskytnuté finančné prostriedky na financovanie verejnoprospešného účelu, ktorým bolo zakúpenie prístroja - vysokofrekvenčného oscilátora hrudnej steny, ktorý je určený na čistenie dýchacích ciest. Vďaka tomu tak prispela k zlep...
18.10.2011
Finančné prostriedky boli použité na financovanie verejnoprospešného účelu, ktorým je vybudovanie dopravného ihriska pri MŠ v Rimavskej Sobote. Aj vďaka dobrovoľníkom sa podarilo vytvoriť zo schátraného bývalého ihriska opäť ihrisko, ktoré slúži deťom, ktoré tak majú mo...
14.10.2011
Finančné prostriedky boli použité na financovanie verejnoprospešného účelu, ktorým je vybudovanie dopravného ihriska pri MŠ v obci Pucov. Deti tak majú možnosť sa nielen vzdelávať v dopravnej výchove, ale si aj v praxi osvojovať teoretické vedomosti a skúšať modelo...
12.10.2011
Finančné prostriedky boli poukázané na financovanie verejnoprospešného účelu, ktorým bola revitalizácia športového areálu pri ZŠ I. Bukovčana v Bratislave a jej premena z opusteného na bezpečné a moderné športovisko pre detí a verejnosť.    
11.10.2011
Obec Zbrojníky použila poskytnuté finančné prostriedky na financovanie verejnoprospešného účelu, ktorým bolo zakúpenie a inštalácia merača rýchlosti. Cieľom bolo zvýšenie dopravnej bezpečnosti v blízkosti základných a materských škôl. 
07.10.2011
Finančné prostriedky boli použité na financovanie projektu Záchranka, v ktorom išlo o realizáciu videorelácií s tématikou prvej pomoci. Cieľom bola podpora bezpečnosti na cestách, ochrana života a zdravia účastníkov cestnej premávky a podpora vzdelá...
16.08.2011
Finančné prostriedky boli poukázané na financovanie verejnoprospešného účelu - vybudovanie priechodu pre chodcov so zníženou, alebo úplnou stratou videnia.  Vďaka zrealizovanému projektu sa zjednodušil prístup a zvýšila bezpečnosť klientov a zamestnancov Únie ne...

Projekt dopravná výchova MŠ Rimavská Sobota

20.10.2009
Materská škola použila poskytnuté finančné prostriedky na financovanie verejnoprospešného účelu, ktorým je zavedenie dopravnej výchovy ako súčasti výchovy a vzdelávania v MŠ. Dopravná výchova bude realizovaná prostredníctvo 8 dielneho výchovno-vyučovacieho procesu. Príjemca z...

Projekt dopravné ihrisko MŠ Modra

08.09.2009
Materská škola na základe finančnej pomoci vytvorí podnetné prostredie zakúpením pomôcok a hračiek zameraných na rozvoj vedomostí o cestnej premávke u detí, reflexných viest a pásikov.
na začiatok predchádzajúca strana  ... | 1314151617ďalšia strana na koniec