www.allianzsp.sk
Nadácia Allianz

Vybrané podporené projekty

Najsledovanejšie Najnovšie ABC Zoradenie podľa:  
19.12.2008
Dňa 19. 12. 2008 Správna rada Nadácie Allianz schválila finančnú podporu pre projekt Sme v škole. Zámerom projektu je podpora vzdelávania na II. stupni základných škôl v oblasti cestnej premávky pomocou pracovných zošitov v spolupráci s denníkom SME.    ...
19.12.2008
Správna rada Nadácie Allianz schválila vianočný dar Detskému domovu v Ilave - Klobušiciach v sume 300 000 Sk na obnovu ciest a chodníkov v okolí DD.      
19.12.2008
Dňa 19. 12. 2008 Správna rada Nadácie Allianz schválila finančnú podporu pre časopis Adamko. Zámerom projektu je dopravná výchova detí vo veku od 4 – 9 rokov prostredníctvom tohto časopisu.      
24.09.2008
Obec Mýtna použila poskytnuté finančné prostriedky na financovanie verejnoprospešného účelu, ktorým bola inštalácia rýchlostných meračov v obci. Cieľom je zvýšenie dopravnej bezpečnosti v obci, najmä zvýšenie bezpečnosti chodcov.Príjemca zabezpečil dosiahnutie vyššie uvedeného...

Naša Bratislava - dobrovoľná činnosť zamestnancov Allianz - Slovenskej poisťovne

12.09.2008
Správna rada Nadácie Allianz schválila účasť zamestnancov Allianz – Slovenskej poisťovne na akcii Naša Bratislava. Na tejto akcii sa 12. septembra 2008 zúčastnili dvanásti dobrovoľníci z Allianz – Slovenskej poisťovne, ktorí obnovili detské dopravné ihrisko v...

Projekt Mesto Košice - doplnenie zvodidiel v hornatom teréne komunikácie II/547 v úseku Alpinka - Košická Belá

20.08.2008
Mesto Košice použilo poskytnuté finančné prostriedky na financovanie doplnenia cestných zvodidiel v hornatom teréne komunikácie II/547 v úseku Alpinka – Košická Belá. Cieľom je zníženie následkov dopravných nehôd, predovšetkým zníženie počtu smrteľných nehôd.
18.08.2008
Správna rada Nadácie Allianz dňa 18. 8. 2008 prerokovala a schválila finančnú podporu pre projekt Dopravné značenie v obci Hronská Dúbrava.
18.08.2008
Správna rada Nadácie Allianz 18. 8. 2008 schválila poskytnutie finančných prostriedkov na realizáciu projektu Detské dopravné ihrisko v Pezinku.
na začiatok predchádzajúca strana  ... | 1112131415