www.allianzsp.sk
Nadácia Allianz

Vybrané podporené projekty

Najsledovanejšie Najnovšie ABC Zoradenie podľa:  
15.11.2011
Finančné prostriedky boli poskytnuté na financovanie verejnoprospešného účelu, ktorým bola sociálna výpomoc pre rodinu Emky Malíkovej. V spolupráci s reláciou Modré z neba sa nám podarilo venovať rodine s chorým dieťaťom osobný automobil. 
15.11.2011
Finančné prostriedky boli poskytnuté na financovanie verejnoprospešného účelu - projekt SME V ŠKOLE. Žiaci II. stupňa ZŠ  obdržali pracovné zošity, s ktorými majú možnosť pracovať počas, aj po skončení projektu. Pracovné zošity sú spracované tvorivým, interaktí...

Školenie záchranárov v spolupráci so Slovenskou asociáciou motoristického športu

14.11.2011
Finančné prostriedky boli poukázané na financovanie školení záchranárov, členov záchranných zložiek a organizátorov podujatí. V mesiaci február 2011 prebehlo školenie organizátorov športových podujatí, ktoré bolo zamerané na podporu zlepšenia bezpečnosti na šport...
11.11.2011
Obec Babín použila poskytnuté finančné prostriedky na financovanie verejnoprospešného účelu, na nákup bezpečnostných prvkov, ako sú reflexné vesty a reflexné pásiky. Cieľom projektu bolo zvýšiť bezpečnosť chodcov a cyklistov a prispieť tak k zníž...
09.11.2011
Finančné prostriedky boli poukázané na verejnoprospešný účel - rekonštrukciu a dostavbu transplantačnej jednotky kostnej drene na Hematologickom a onkologickom oddelení II. detskej kliniky Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave, ktoré je jediným a jedin...
31.10.2011
Mesto Rimavská Sobota použila poskytnuté finančné prostriedky na financovanie verejnoprospešného účelu, ktorým bolo zakúpenie a inštalácia štyroch rýchlostných meračov v meste. Cieľom je zvýšenie dopravnej bezpečnosti v úsekoch, kde boli v minulosti časté dopr...
22.10.2011
Finančné prostriedky boli poskytnuté na realizáciu verejnoprospešného účelu - vybudovanie mobilnej PC učebne v MŠ Šustekova v Bratislave. Cieľom projektu bolo vytvoriť deťom interaktívne a multimediálne vybavenú učebňu, ktorá prispeje k modernizácii hodín dopravnej ...
21.10.2011
Finančné prostriedky boli poukázané na verejnoprospešný účel - Rehabilitačno-edukatívne stretnutie užívateľov kochleárnych implantátov a kandidátov na kochleárnu implantáciu. Jedná sa o metódu rehabilitácie ťažkej poruchy sluchu až hluchoty ľudí od novorodencov...
19.10.2011
Mesto Vysoké Tatry použilo finančné prostriedky na opravu miestnej komunikácie Popradské Pleso zastávka TEŽ - Štrbské Pleso, ktorá bola poškodená zosuvom pôdy pri prívalových dažďoch a povodniach v roku 2010. Vďaka našej podpore sa podarilo zhotoviť nové pod...
19.10.2011
Obec Dubovany použila poskytnuté finančné prostriedky na financovanie verejnoprospešného účelu, ktorým bolo zakúpenie a inštalácia dvoch rýchlostných meračov v obci. Cieľom je zvýšenie dopravnej bezpečnosti v úseku, kde boli v minulosti časté tragické dopravné nehody a p...
na začiatok predchádzajúca strana  ... | 1213141516 ... | ďalšia strana na koniec