www.allianzsp.sk
Nadácia Allianz

Vybrané podporené projekty

Najsledovanejšie Najnovšie ABC Zoradenie podľa:  
05.12.2011
Finančné prostriedky boli poskytnuté na podporu verejnoprospešného účelu - modernizáciu učební na Súkromnej strednej odbornej škole hutníckej a Súkromnom gymnáziu v meste Podbrezová. Účelom projektu bolo doplniť učebne o vybavenie potrebné pre zvýšenie úro...
01.12.2011
Finančné prostriedky boli poskytnuté na financovanie verejnoprospešného účelu, ktorým bolo zakúpenie a inštalácia merača rýchlosti v obci. Cieľom je zvýšenie dopravnej bezpečnosti v úsekoch, kde boli v minulosti časté dopravné nehody a prispieť tak k zvýšeniu ...
30.11.2011
Finančné prostriedky boli poskytnuté na verejnoprospešný účel - výrobu učebnice s názvom Nelineárne programovanie a jeho aplikácie. Cieľom projektu bolo pripraviť, spracovať, vytlačiť a zabezpečiť dostupnosť učebnice pre študentov vysokých škôl ekonomického a inžinie...
30.11.2011
Finančné prostriedky boli poskytnuté na financovanie verejnoprospešného účelu, ktorým bolo vybudovanie bezbariérovej rampy v blízkosti železničnej a autobusovej stanice v obci Margecany. Cieľom projektu bolo vytvoriť bezbariérový prístup k ceste, ktorá vedie k centru obc...
29.11.2011
Občianske združenie Škôlkár použilo finančné prostriedky na financovanie verejnoprospešného účelu, ktorým je vybudovanie dopravného ihriska vo Vinosadoch. V prvej fáze projektu bolo potrebné upraviť terén, vybudovať cesty a chodníky. V ďalšej etape sa osadi...
29.11.2011
Finančné prostriedky boli poskytnuté na financovanie verejnoprospešného účelu, ktorým bolo zakúpenie a inštalácia merača rýchlosti v obci. Cieľom je zvýšenie dopravnej bezpečnosti v úsekoch, kde boli v minulosti časté dopravné nehody a prispieť tak k zvýšeniu ...
23.11.2011
Finančné prostriedky boli poukázané na verejnoprospešný účel - sociálnu výpomoc rodinám v núdzi a deťom z detských domovov. Cieľom projektu bolo zabezpečiť poradenstvo a pomoc 19 rodinám, 25 mladým dospelých pri odchode z detského domovu a nastaviť preventívny program pre 24 ...
22.11.2011
Finančné prostriedky boli poskytnuté na financovanie verejnoprospešného účelu, ktorým bola sociálna výpomoc pre rodinu Karin Csikosovej. V spolupráci s reláciou Modré z neba sa nám podarilo prerobiť kúpelňu a vyrobiť vozík špeciálne pre malú Karinku. 
22.11.2011
Finančné prostriedky boli poskytnuté na realizáciu verejnoprospešného účelu - podpora benefičného koncertu pre nevidiacich, ktorý zorganizovali manželia Bangovci, za asistencie svojich nevidiacich priateľov.  
21.11.2011
Finančné prostriedky boli poskytnuté na financovanie verejnoprospešného účelu, ktorým bolo vybudovanie dopravného ihriska Úsmev pri ZŠ v meste Lučenec. Projekt umožnil žiakom základných a materských škôl v meste Lučenec možnosť získavať praktické zručnosti...
na začiatok predchádzajúca strana  ... | 1112131415 ... | ďalšia strana na koniec