Obec Preseľany


Hlavnou myšlienkou bolo vybudovanie dvoch stožiarov, ktoré by osvetlili priechod pre chodcov na  frekventovanom mieste, kedy najmä v jesenných a zimných mesiacoch je viditeľnosť chodcov veľmi znížená.