www.allianzsp.sk
Nadácia Allianz

Detské dopravné ihrisko v Pezinku

Správna rada Nadácie Allianz 18. 8. 2008 schválila poskytnutie finančných prostriedkov na realizáciu projektu Detské dopravné ihrisko v Pezinku.

Dátum vydania: 18.08.2008