www.allianzsp.sk
Nadácia Allianz

Nadácia Kvapka nádeje

Prebudovaním Referenčného centra pre diagnostiku detských leukémií a lymómov sa získalo pracovisko spĺňajúce kvantitatívne a kvalitatívne podmienky pre pracovisko daného významu.

Dátum vydania: 20.10.2016