www.allianzsp.sk
Nadácia Allianz

Obec Valča

Grant prispel k zvýšeniu bezpečnosti obyvateľov a návštevníkov v obci vďaka inštalácii dvoch meračov rýchlosti.

Dátum vydania: 20.10.2016