www.allianzsp.sk
Nadácia Allianz

Nadácia Detského kardiocentra

Z grantu sa spolufinancoval nákup externého kardiostimulátora, ktorý je dôležitou súčasťou liečebného procesu u detských pacientov s vrodenými chybami srdca.

Dátum vydania: 20.10.2016