www.allianzsp.sk
Nadácia Allianz

Obec České Brezovo

V obci boli nainštalované dva merače rýchlosti, ktoré upozorňujú a motivujú vodičov na dodržovanie povolenej rýchlosti. Číselná hodnota rýchlosti pôsobí, ako silný psychologický faktor na vodičov, ktorí prekročia povolenú rýchlosť. Je očakávaný pozitívny vplyv nainštalovaných meračov rýchlosti na zvýšenú bezpečnosť obyvateľov obce a všetkých účastníkov cestnej premávky.

Dátum vydania: 15.06.2016