www.allianzsp.sk
Nadácia Allianz

Silnejší slabším

Projekt Bezpečne a hravo do sveta sa konal v trenčianskom regióne pod odborným dohľadom dobrovoľníka, majiteľa autoškoly pána Petra Horniaka v spolupráci s dobrovoľníkmi z občianskeho združenia. Deti a mládež s postihnutím sa učili praktické vedomosti o pravidlách správania, o bezpečnosti na cestách a prvú pomoc pri úrazoch. Všetky aktivity boli smerované tak, aby si deti osvojili praktické vedomosti, ktoré im budú  prospešné v ďalšom živote. Projekt  bol realizovaný prostredníctvom neformálneho zážitkového vzdelávania. V rámci overenia teoretických vedomostí boli určené stanoviská s praktickými úlohami alebo pripravené dopravné ihrisko. A po ich splnení boli odmenou športové vyžitie a občerstvenie.

Dátum vydania: 12.05.2015