www.allianzsp.sk
Nadácia Allianz

Obec Gemerská Poloma

Osadenie meračov rýchlosti na ceste I. triedy č. 533 má pozitívny vplyv na vodičov prechádzajúcich cestou dodržiavaním predpísanej rýchlosti v obci. Hneď po nasadení meračov bolo zo strany občanov skonštatovaná evidentná snaha vodičov pribrzďovať po rozsvietení nameranej rýchlosti na radaroch.

Dátum vydania: 25.03.2015