www.allianzsp.sk
Nadácia Allianz

Obec Ratnovce

Realizáciou projektu bezpečnej obce došlo k výraznému zlepšeniu na ceste 507/II pri vjazde do obce zo strany mesta Piešťany, kde bol v minulosti vybudovaný chodník, v tesnej blízkosti štátnej cesty. Nainštalované zariadenie RMS1 zabezpečuje kontrolu rýchlosti.

Dátum vydania: 10.03.2015