www.allianzsp.sk
Nadácia Allianz

OZ Bociania

Práce na dopravnom ihrisku sa mohli začať vďaka finančnej podpore Nadácie Allianz. Veľká trávnatá plocha sa zmenila na pekné dopravné ihrisko, ktoré účelne slúži na dopravnú výchovu a vzdelávanie detí. Na projekte sa podieľali aj rodičia. Zúčastnili sa prípravných prác, šalovania, betónovania a podobne. Práce na ihrisku a tímová práca zlepšili ešte viac vzťahy rodičov.

Dátum vydania: 04.02.2015