www.allianzsp.sk
Nadácia Allianz

Nadácia Kvapka Nádeje

Projekt prispel k celkovej rekonštrukcii priestorov Detskej kliniky anesteziológie a intezívnej medicíny DFNsP v Bratislave. Podarilo sa tiež vybudovať dva stetilné boxy s hepafiltráciou pre potreby detských hematologicko-onkologických pacientov.

Dátum vydania: 29.12.2014